Hlavní strana
Alkibiadés

Alkibiadés byl synovcem proslulého athénského státníka Perikla a narodil se v roce 451 př.n.l. Údajně byl krásný, bohatý, vzdělaný, schopný řečník a velmi ctižádostivý politik, jeho učitelem byl samotný Sokratés. Jeho kariéra začala stoupat za Peloponéské války a roku 426 mu bylo svěřeno velení nad výpravou proti Sicílii, která se přidala na stranu Sparty. Během tažení byl bezdůvodně obžalován z úmyslů stát se diktátorem, a tak se uchýlil do Théb, aby se vyhnul procesu. Ve své nepřítomnosti byl pak odsouzen k smrti a byl mu zabaven majetek. Proto odešel Alkibiadés do Sparty (která válčila proti Athénám) a značnou měrou se podílel na její sílící moci. Stal se však nepohodlným a musel uprchnout, tentokrát k perskému satrapovi. Tajně začal jednat s Athénami a po nástupu demokratické strany mu bylo dovoleno vrátit se beztrestně zpět do své vlasti. Nato se Alkibiadés stal jedním ze tří nejmocnějších mužů v Athénách. Sparťané byli pětkrát poraženi v pozemních bitvách a na moři ztratili 200 triér. Byl dobyt Helespont i Bospor, mnohá území v Malé Asii a ostrovy v Iónském moři. Alkibiadovy úspěchy však vyvolaly obavy v athénských plitických kruzích, a tak bylo zvoleno deset nových stratégů a Alkibiadés byl povolán domů. To všem odmítl a odešel do Thrákie. V roce 406 př.n.l. ale spartský král Lýsandros napadl a zničil většinu athénské flotily, která zakotvila u Kozích říček (navzdory Alkibiadovu varování). Po této porážce začala série porážek, které Sparta Athénám uštědřila. V roce 404 oblehl Lýsandros Athény z pevniny i moře a vynutil si jejich kapitulaci. Tak skončily Peloponéské války a nastala doba spartské hegemonie v Řecku. Alkibiadés se znovu chýlil do Persie, ale pod hrozbou války donutila Sparta satrapu Farnabaze, aby nechal Alkibiada zabít.

Zpět